Verplichte rekentoets in eindexamen

Het eindexamen in het voortgezet onderwijs krijgt een verplichte rekentoets. Dat hebben de staatssecretarissen van OCW aan de Tweede Kamer laten weten. Lees verder

De rekentoets wordt verplicht voor alle examenkandidaten, dus ook voor degenen die geen wiskunde in hun pakket hebben. De maatregel past in het beleid van OCW om de rekenvaardigheid op peil te krijgen. Het rekenniveau van leerlingen is nu volgens de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt te laag.

Vanaf volgend jaar wordt er proefgedraaid met de rekentoets. Duizend leerlingen die dan in het voortgezet onderwijs examen doen, zullen de toets maken. Vanaf het schooljaar 2013-2014 zal de rekentoets verplicht onderdeel van het eindexamen zijn. Het is nog niet bekend hoe de toets gaat meewegen voor de totale uitslag.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.