Verruimde mogelijkheden voor stapelen van diploma’s

De ministerraad is akkoord met een voorstel van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW om leerlingen in het voortgezet onderwijs meer mogelijkheden te bieden door te stromen naar hogere niveaus. Lees verder

Om het zogenoemde stapelen van diploma’s te vergemakkelijken is het Besluit samenwerking VO-BVE aangepast. Het nieuwe besluit treedt per 1 augustus 2010 in werking.

In het vervolg kunnen leerlingen een tweede vmbo-diploma halen. Scholen worden hierin volledig bekostigd. Talentvolle derdejaars-vmbo’ers die willen overstappen naar havo 4, krijgen niet meer te maken met aanvullende toelatingseisen.

Leerlingen die zijn gezakt en uiteindelijk naar het volwassenenonderwijs (vavo) gaan, krijgen voortaan een volledige vergoeding voor gratis schoolboeken. Daarnaast krijgen minderjarige havo-leerlingen die niet meer in het reguliere onderwijs hun diploma kunnen halen, de mogelijkheid om dit via het vavo alsnog te doen.