Veruit meeste leden VO-raad tegen steun Amarantis

Een overgrote meerderheid van de directeuren in het voortgezet onderwijs vindt de steun van de VO-raad voor de noodlijdende onderwijsgroep Amarantis onterecht. Dat blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek. Lees verder

Uit de enquête blijkt dat in het voortgezet onderwijs 82 procent van de directeuren de steun van 5 miljoen euro van de VO-raad voor Amarantis onterecht vindt. In het middelbaar beroepsonderwijs is dat 62 procent.

Bovendien vindt een overgrote meerderheid dat de VO-raad de leden van tevoren had moeten raadplegen over de miljoenensteun. De gedachte leeft dat goed presterende scholen het puin van Amarantis mogen opruimen en dat de reddingsoperatie van de VO-raad een precedent schept.

Dan maar failliet…
Driekwart van de ondervraagde directeuren in het voortgezet onderwijs vindt dat een school die slecht financieel beleid voert, failliet moet kunnen gaan. Zeven op de tien directeuren zijn van mening dat de voormalige bestuurders van Amarantis moeten worden vervolgd voor het gevoerde wanbeleid.

Amarantis is door wanbestuur en torenhoge huisvestingskosten financieel kapotgegaan. De miljoenen van de VO-raad zijn bedoeld om vo-scholen van Amarantis in Almere open te houden en voor een sociaal plan voor medewerkers die door het wanbeheer hun baan verliezen. 

Noodsituatie
NRC Handelsblad meldde eerder dat voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad de miljoenensteun verdedigt, door erop te wijzen dat er bij Amarantis sprake is van een noodsituatie. 'Wij mogen en wij kunnen niet toestaan dat duizenden leerlingen op straat komen te staan', zo citeerde de krant de voorzitter.