Veruit meeste scholen scoren voldoende

Verreweg de meeste basisscholen in Nederland presteren voldoende: 93 procent. Zes procent van de scholen is ‘zwak’ en slechts 1 procent wordt beoordeeld als ‘zeer zwak’. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs vandaag bekendgemaakt. Lees verder

Voor het rooms-katholiek onderwijs liggen de cijfers het gunstigst met respectievelijk 95,1% voldoende, 4,1% zwak en 0,8% zeer zwak. Het slechtst scoren Islamitische scholen, waarvan slechts driekwart (72,5%) een voldoende scoort. Een op de vijf Islamitische basisscholen (20%) is zwak en 7,5% van deze scholen krijgt het predikaat ‘zeer zwak’. In het onderwijs met een reformatorische signatuur scoort 2,4% van de scholen zeer zwak.

Voor de andere onderwijsdenominaties, waaronder openbaar en protestants-christelijk, noemt de Inspectie nu geen cijfers. Zij scoren gemiddeld. In het Onderwijsverslag dat in april verschijnt, zal de Inspectie hier nader op ingaan.

Duidelijk is al wel dat het algemene beeld vergelijkbaar is met vorige jaren. Wel scoren algemeen bijzondere scholen (vooral schoolverenigingen en scholen met een bepaald didactisch concept) en islamitische scholen in vergelijking met eerdere jaren vaker een voldoende. ‘Toch blijft de kwaliteit van islamitische basisscholen nog steeds ver achter bij scholen van andere richtingen’, aldus de Inspectie.

Het predikaat zwak of zeer zwak hangt af van de mate waarin scholen erin slagen om de prestaties van iedere leerling te optimaliseren en of het onderwijsproces op de school voldoende is of onvoldoende. Van een zwakke school is sprake als de bereikte prestatievorderingen van de leerlingen onvoldoende zijn. Als daarnaast ook het onderwijsproces onvoldoende is, wordt gesproken van een zeer zwakke school.

Nederland telt 7173 basisscholen waarop ruim 1,4 miljoen kinderen les krijgen. Ongeveer 77.000 van hen zitten op een zwakke school en 11.000 op één van de 49 zeer zwakke scholen.

Overzicht van zeer zwakke scholen