Vervangingsfonds komt met keuzemogelijkheden

De bekostiging van vervanging wegens ziekte in het primair onderwijs gaat veranderen. Er komen meer keuzemogelijkheden die de eigen verantwoordelijkheid van schoolbesturen kunnen vergroten. Het Vervangingsfonds (Vf) heeft de besturen hierover geïnformeerd.
Lees verder

De grootste besturen kunnen ervoor kiezen om vanaf 1 augustus 2011 eigen risicodrager te worden in het eerste ziektejaar. De middelgrote besturen kunnen die keuze maken vanaf 1 augustus 2012 voor de kosten van vervanging gedurende de eerste 13 weken. De kleine besturen krijgen geen eigen risicoperiode.

De grootste besturen hebben een lumpsum vanaf 20 miljoen euro. Bij de tweede groep gaat het om een lumpsum van tussen de 10 en 20 miljoen euro. De kleine besturen hebben een lumpsum tot 10 miljoen euro.

Het eigen risicodragerschap is een keuze. Besturen die hiervoor kiezen, dragen minder premie af aan het Vf. Het verschil tussen de premie en de opslag van het ministerie van OCW kan dan worden gebruikt voor de dekking van de vervangingskosten in de periode van eigen risico. Besturen kunnen er ook voor kiezen om de vervangingskosten bij het Vf te blijven declareren.

Schoolbesturen kunnen zich nu gaan voorbereiden op deze belangrijke wijziging en het maken van een keuze. Over de uitwerking heeft het Vf-bestuur nog niet alle besluiten genomen.

Negen maanden
Een tweede verandering betreft de kosten van vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Nu is het zo dat besturen de uitkering die zij ontvangen van het UWV, afdragen aan het ministerie van OCW. De kosten van vervanging declareert de werkgever vervolgens bij het Vf.

Het streven is om per 1 augustus  2011 een einde te maken aan het ‘rondpompen’ van geld. Vervangingskosten wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof worden niet meer gedeclareerd bij het Vf. Werkgevers kunnen de uitkering die zij van het UWV krijgen, gebruiken om de vervanging te bekostigen.

In de vervangingsbekostiging bij rechtspositioneel verlof komt geen verandering.

Meer eigen verantwoordelijkheid
Na een lange periode van discussie over modernisering liggen de hoofdlijnen van een nieuw stelsel nu vast. Het Vf-bestuur noemt het een stap naar meer eigen verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Het Vf zal de effecten nauwgezet volgen.

De brief van het Vf staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen