Vervoer naar reli-scholen: Dekker wil wet aanpassen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat bekijken of het mogelijk is een einde te maken aan de bijdrage die ouders kunnen krijgen voor het vervoer van hun kinderen naar scholen voor bijzonder onderwijs op afstand. Dat staat in antwoorden op Kamervragen van de PvdA. Lees verder

Ouders die hun kinderen naar een religieuze of andere bijzondere school van hun keuze sturen en daarvoor vervoer nodig hebben, kunnen nu aanspraak maken op een gemeentelijke kostenvergoeding. De discussie over de noodzaak van deze vergoeding kwam op gang, nadat in augustus van dit jaar de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat een motie had aangenomen om deze ouders geen vervoersvergoeding meer te geven. Dat zou deze Friese gemeente in de huidige tijd van bezuinigingen 47.000 euro per jaar schelen.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma stelde onlangs Kamervragen over dit onderwerp. Zij vindt ook dat ouders die de keuze maken voor bijzonder onderwijs op afstand, zelf de kosten voor het vervoer moeten betalen. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs zijn het hiermee eens, omdat deze ouders immers in hun eigen gemeente ook terecht kunnen in het openbaar onderwijs, dat op basis van wederzijds respect aandacht heeft voor religie en levensbeschouwing. Bovendien kunnen kinderen in de openbare school specifiek godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs krijgen als hun ouders daarom vragen.

Staatssecretaris Dekker meldt in zijn antwoorden dat hij het eens is met de gedachtegang van de PvdA. Hij wijst er echter ook op dat in de Wet op het primair onderwijs is opgenomen dat ouders aanspraak op een vervoersvergoeding kunnen maken. Dekker is bereid om te onderzoeken of de regelgeving op dit punt kan worden aangepast. Hij wil daarbij het advies van de Onderwijsraad over grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs betrekken.

Klik hier voor de antwoorden van staatssecretaris Dekker van OCW.