Vervolg op ambitiebox: van visie naar actie

In vervolg op de ambitiebox komt de Stichting Platforms VMBO nu met een handreiking om een visie/ambitie te vertalen in actie. Het is de brochure ‘Ambitie kleurt je toekomst’, die aan de vmbo-scholen is verstuurd. Lees verder

De ambitiebox die vorig jaar is gelanceerd, heeft veel scholen geholpen een eigen visie en ambitie te formuleren voor hun school. Nu dit denkproces is afgerond, kan de ambitie worden omgzet in actie. De nieuwe brochure helpt daarbij, met werkbladen en voorbeelden. Ook bevat de brochure instrumenten om de beweging in de school te concretiseren in een actielijst.

Meer informatie op www.ambitiebox.nl.