Verzekering voor vervanging

Platform VO heeft twee bedrijven gevonden die minimaal twee soorten verzekeringen aanbieden voor vervanging van personeel. Besturen moeten kiezen of ze vervanging willen verzekeren nu het vo per 1 januari aanstaande uit het Vervangingsfonds (Vf) treedt. Lees verder

De Tweede Kamer stemde op 22 maart jongstleden in met de decentralisatie van de vervangings- en wachtgelduitgaven. Per 1 januari treedt het voortgezet onderwijs uit het Vervangingsfonds (Vf) en per 1 januari 2007 ook uit het Participatiefonds (Pf). 

Dit betekent voor schoolbesturen dat zij per 1 januari aanstaande zelf het risico dragen van de kosten voor vervanging. Ze kunnen ervoor kiezen dit risico volledig voor eigen rekening te nemen. Een andere mogelijkheid is om dit risico gedeeltelijk of geheel te verzekeren.

Platform VO heeft in het Risicofonds en Loyalis twee bedrijven gevonden die minimaal twee soorten verzekeringen aanbieden, namelijk een conventionele verzuimverzekering en een zogenoemde stop-loss-verzekering.

Ook andere verzekeraars zullen de schoolbesturen benaderen, maar Platform VO, waarin VOS/ABB vertegenwoordigd is, benadrukt dat concentratie bij één verzekeraar bijdraagt aan een goede prijs-kwaliteitverhouding.

In de rechterkolom naast dit bericht vindt u een brief en een bijlage over deze kwestie.

Meer informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl

Bijlagen