Verzekeringspakket voor leden toereikend

Het verzekeringspakket dat leden van VOS/ABB met voordeel kunnen afsluiten bij Aon, geeft scholen ruim voldoende dekking voor aansprakelijkheid. Dat is de reactie van de verzekeraar op recente berichten in de pers dat scholen onderverzekerd zouden zijn. Lees verder

Het verzekeringspakket van Aon, waarvoor VOS/ABB ledenkorting heeft bedongen, omvat onder meer een aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro per geval, met een maximum van vijf miljoen euro per jaar. Daarnaast kunnen scholen nog een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afsluiten. Dit bedrag is volgens Aon ruimschoots toereikend, ook voor ernstige gevallen met blijvend letsel.

Het Algemeen Dagblad berichtte vrijdag dat scholen en vooral sportverenigingen onderverzekerd zouden zijn. Door de toegenomen claimcultuur wordt veel vaker dan vroeger letselschade geclaimd. Een verzekerd bedrag van 500.000 euro is dan al gauw te weinig, maar de scholen die gebruik maken van het pakket van Aon zitten daar dus ruim boven.

Scholen kunnen ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Deze kan van pas komen als er onduidelijkheid is over de vraag in hoeverre de school aansprakelijk is. Daarover worden soms procedures gevoerd.

Scholen die nog onder integraal (gemeentelijk) bestuur vallen, zijn verzekerd door de gemeente. Verzelfstandigde schoolbesturen moeten zelf hun verzekeringen afsluiten. Leden van VOS/ABB kunnen daarbij gebruik maken van het voordeelpakket.