Verzelfstandiging leidt tot kwaliteit en efficiency

De verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs heeft in het werkgebied van het bestuur Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR) ertoe geleid dat er voor minder geld kwalitatief goed onderwijs wordt geboden. Dat concludeert de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam. Lees verder

In het rapport ‘Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs in de stadsdelen West Binnen de Ring’ staat dat het bij VOS/ABB aangesloten bestuur AWBR succesvol heeft ingegrepen om de kwaliteit van zwakke scholen te verbeteren. AWBR had twee jaar geleden drie scholen die door de onderwijsinspectie als zwak werden bestempeld. Nu is dat er nog één en naar verwachting zal ook die school binnenkort van het negatieve predicaat af zijn.

In het rapport staat verder dat de meeste directeuren blij zijn met de bestuurlijke schaalvergroting. Daardoor is de slagkracht groter en de blik wijder geworden. Bovendien heeft AWBR een efficiëntere werkwijze gerealiseerd, want met minder mensen dan voorheen bij de betrokken stadsdelen wordt meer werk verricht.

AWBR is blij met de conclusies in het onderzoeksrapport. Onder het openbare schoolbestuur vallen 17 basisscholen in de wijken De Baarsjes, Oud-West, Bos en Lommer en Westerpark.

Het onderzoeksrapport en een persbericht van AWBR staan in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen