Verzelfstandiging: vertrouwen houden

Overal in het land kiezen gemeenten ervoor het openbaar onderwijs op eigen benen te zetten. Dat gebeurt niet zomaar, er zijn goede redenen voor. Inmiddels is er ook zoveel ervaring opgedaan met verzelfstandigingsprocessen, dat deze steeds vlotter verlopen. Lees verder

Dat zijn onze eigen waarnemingen in het onderwijsveld, en ik keek dan ook verbaasd op toen onlangs in de pers melding werd gemaakt van chaotische toestanden bij verzelfstandigingsprocessen. Er kan natuurlijk sprake zijn geweest van een incident, want incidenteel gaat overal wel eens wat mis. Maar het algemene beeld is dat overal waar de verzelfstandiging positief ter hand wordt genomen, het proces vlot verloopt.
Vier Brabantse gemeenten hebben zelfs in slechts één jaar tijd bestuurlijke verzelfstandiging én schaalvergroting van hun openbaar basisonderwijs gerealiseerd. Tot aller tevredenheid, zoals u kunt lezen in nummer 4 van Over Onderwijs.

Een andere vraag is: hoe beleven schoolleiders de overdrachtvan hun schoolbestuur naar een nieuw opgerichte stichting? Zij ervaren na de verzelfstandiging een grotere betrokkenheid en slagvaardiger handelen bij hun nieuwe bestuur.

Er is dus alle reden om vertrouwen te houden in de bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Laten we er vooral mee doorgaan. VOS/ABB blijft in elk geval de schouders eronder zetten om gemeenten en scholen te steunen bij dat proces.