Verzet tegen boetes minimale onderwijstijd

VOS/ABB Consulting ondersteunt een school voor voortgezet onderwijs in het verzet tegen een voorgenomen boete in verband met de minimale onderwijstijd. Ook andere scholen kunnen van VOS/ABB Consulting ondersteuning krijgen, zegt jurist Vincent Kellenaar. Lees verder

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW liet de Inspectie vlak voor de zomervakantie een steekproef houden naar de naleving van de normen voor minimale onderwijstijd. In oktober maakte ze bekend dat 16 vo-scholen een boete krijgen en onder verscherpt toezicht komen te staan.

Een van die scholen nam VOS/ABB Consulting in de arm om zich tegen Van Bijsterveldt te verzetten. Jurist Vincent Kellenaar houdt zich er nu mee bezig. Hij brengt in een uitgebreide toelichting in de rechterkolom van dit bericht acht punten naar voren waarom de voorgenomen maatregelen ondeugdelijk zijn en op gespannen voet staan met wet- en regelgeving.

Kellenaar: ‘Schoolleiders en bestuurders doen er goed aan zich tegen de aangekondigde of opgelegde maatregelen te verzetten.’ VOS/ABB Consulting kan daarbij helpen.

Informatie: Vincent Kellenaar, 06-22939670, vkellenaar@vosabb.nl

Bijlagen