Verzet tegen miljoenen van VO-raad voor Amarantis

De miljoenensteun van de VO-raad voor de noodlijdende onderwijsgroep Amarantis stuit op weerstand van leden van de sectororganisatie. Dat meldt NRC Handelsblad. Lees verder

De VO-raad heeft 5 miljoen euro steun toegezegd. De krant schrijft over tien schooldirecteuren uit de regio Den Haag, die kritiek hebben op de druk die Amarantis zou hebben uitgeoefend om het geld los te krijgen. Ze zijn bang dat hun scholen moeten opdraaien voor de steun en dat er een precedentwerking van uitgaat.

NRC Handelsblad meldt dat voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad de miljoenensteun verdedigt, door erop te wijzen dat er bij Amarantis sprake is van een noodsituatie. 'Wij mogen en wij kunnen niet toestaan dat duizenden leerlingen op straat komen te staan', zo citeert de krant de voorzitter.

Amarantis is door wanbestuur en torenhoge huisvestingskosten financieel kapotgegaan. De miljoenen van de VO-raad zijn bedoeld om vo-scholen van Amarantis in Almere open te houden en voor een sociaal plan voor medewerkers die door het wanbeheer hun baan verliezen.

Zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom.