Verzoek van VOS/ABB aan leden Provinciale Staten die Eerste Kamer samenstellen: Kies voor goed onderwijs voor álle leerlingen

VOS/ABB heeft alle leden van Provinciale Staten een brief gestuurd met daarin het verzoek om bij de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer rekening te houden met het cruciale belang van het onderwijs voor de toekomst van Nederland. Lees verder

In de brief, die persoonlijk aan de in totaal 533 Statenleden van alle provincies is gestuurd, gaat directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB in op de ernstige gevolgen van de bezuinigingen die het kabinet aan het onderwijs oplegt.

De bezuiniging op passend onderwijs, die leerlingen met extra zorgbehoeften hard zal treffen, is een zeer actuele bedreiging voor de algemene toegankelijkheid van het primair en voortgezet onderwijs. Daar maakt VOS/ABB zich, als belangenbehartiger van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, grote zorgen over. De zogenoemde temporisering van deze bezuiniging, die minister Marja van Bijsterveldt van OCW onlangs bekendmaakte, doet hier niets aan af.

De Tweede Kamer is akkoord met de structurele korting van 300 miljoen euro op passend onderwijs, maar de Eerste Kamer kan er nog bezwaar tegen maken. In die zin wordt de verkiezing van de Eerste Kamerleden later deze maand door de in maart gekozen Provinciale Statenleden al op korte termijn essentieel voor de kwaliteit en de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

VOS/ABB-directeur Van der Veen in de brief aan de Statenleden: ‘Ik wil u vragen om bij uw keuze voor kandidaten voor de Eerste Kamer bovenstaande bedreiging voor de kwaliteit van het funderend onderwijs mee te wegen. Goed primair en voortgezet onderwijs, dat voor álle leerlingen toegankelijk is, vormt het fundament van de toekomst.’

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

De brief van VOS/ABB aan de Provinciale Statenleden treft u als bijlage bij deze e-mail aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen