Vier miljoen voor pilots tegen segregatie

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor pilots om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. In de vier grote steden, Nijmegen, Eindhoven en Deventer worden tot 2011 verschillende pilotprojecten uitgevoerd. Dat is vrijdag na de wekelijkse ministerraad bekendgemaakt. Lees verder

In de pilots wordt gekeken of het zin heeft om met vaste aanmeldmomenten te werken. Ook wordt onderzocht of het nut heeft om met scholen afspraken te maken over hun aannamebeleid. OCW ziet ook andere maatregelen:

* ondersteunen van ouderinitiatieven;
* meer voorlichting aan ouders;
* verdere ontwikkeling van ‘vriendschapsscholen’;
* kennisuitwisseling tussen scholen.

Scholen die kennis en succesvolle ervaringen om segregatie tegen te gaan overdragen aan andere scholen kunnen daarvoor een aanmoedigingsprijs krijgen.

Dijksma gaat ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken maken over meer gemengde groepen in de voorschoolse educatie.

Klik hier voor het persbericht van het kabinet.