Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen in januari 2010 deelnemen aan de vierdaagse training ‘Een stevige basis’ van het PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie). Lees verder

Deze intensieve cursus heeft tot doel de vertrouwenspersonen een ‘stevige basis’ te geven voor het uitoefenen van de vertrouwensfunctie op school. Volgens PPSI doen de deelnemers in deze vier dagen voldoende kennis en vaardigheden op om klagers professioneel op te vangen en klachten zorgvuldig te behandelen.

Contact- of vertrouwenspersonen zijn op school het eerste aanspreekpunt bij klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, maar ook pesten, discriminatie, agressie en geweld). Het adequaat omgaan met meldingen en de opvang van klagers, vraagt begeleidingsvaardigheden en kennis van klachtroutes. Professionaliteit en zorgvuldigheid zijn hierbij sleutelbegrippen, omdat de mogelijkheid van escalatie altijd aanwezig is. 

In de vierdaagse training ‘Een stevige basis’ komen alle aspecten van het vertrouwenswerk komen aan bod: taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon, het wettelijke kader, de begeleiding van de klager, gesprekstechnieken, het geven van voorlichting en vormgeven aan preventie. De training heeft een intensief karakter, waarbij informatieve onderdelen worden afgewisseld met het oefenen van vaardigheden en klachtbehandeling aan de hand van casuïstiek. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Meer informatie

De brochure Een stevige basis (pdf) kunt u downloaden op www.ppsi.nl. De training vindt plaats op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2010 (inclusief overnachting) en maandag 8 en dinsdag 9 februari 2010 (inclusief overnachting).
Plaats: Woudschoten, Zeist
Prijs: € 1425,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en materiaal, exclusief terugkomdag).
Inschrijving: via www.ppsi.nl of neem contact op met PPSI: e-mail: ppsi@aps.nl
of tel: 030 – 28 56 762 (maandag t/m vrijdag 9.00-13.00).