Vijf miljoen euro voor hoogvliegers

Basisscholen kunnen tot 28 februari plannen indienen voor projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen. Er is ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor dit excellentieprogramma. Lees verder

Een commissie onder leiding van voorzitter Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zal advies uitbrengen aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW over de ingediende voorstellen voor talentontwikkeling in het basisonderwijs. De subsidieregeling ‘Excellentieprogramma basisonderwijs’ is een vervolg op de excellentiebrief die Dijksma op 25 augustus vorig jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om projecten waarmee kennis en ervaring kan worden opgedaan bij het bieden van een uitdagend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het informatiepunt hoogbegaafdheid bij de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) kan schoolbesturen informeren en eventueel ook ondersteunen bij het maken van plannen. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie gaan dit jaar na de zomer van start.

Schoolbesturen kunnen hun innovatieve voorstellen, bij voorkeur in onderlinge samenwerkingsverbanden, indienen bij CFI. Er is een nieuw inschrijfformulier beschikbaar op de website van CFI. In het eerste zat een foutje. CFI verzoekt daarom aanvragers dringend om het nieuwe inschrijfformulier te gebruiken.

Het stimuleren van excellentie is onderdeel van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Deze agenda, die door Dijksma samen met het PO-veld is opgesteld, bevat afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs. De nadruk ligt op verbetering van de opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs.

Naast de nu gepubliceerde regeling heeft de staatssecretaris eerder ook 5 miljoen euro uitgetrokken voor landelijke projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen om nog betere prestaties te leveren.

Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl