Vijf miljoen voor talentontwikkeling

Basisscholen kunnen subsidie krijgen voor de ontwikkeling van een uitdagend programma voor (hoog)begaafde leerlingen. Daarvoor kunnen ze tussen 1 januari 2009 en 28 februari 2009 plannen indienen. Er is vijf miljoen euro beschikbaar voor dit zogeheten excellentieprogramma. Lees verder

Een commissie onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf zal advies uitbrengen aan staatssecretaris Dijksma over de ingediende voorstellen voor talentontwikkeling in het basisonderwijs. De subsidieregeling Excellentieprogramma basisonderwijs is een vervolg op de excellentiebrief die staatssecretaris Dijksma op 25 augustus 2008 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schoolbesturen kunnen hun innovatieve voorstellen, eventueel in onderlinge samenwerkingsverbanden, vanaf 1 januari indienen bij CFI (aanvraagformulieren zijn in de loop van december beschikbaar op de website van CFI). Het gaat om projecten waarmee kennis en ervaring kan worden opgedaan bij het bieden van een uitdagend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het informatiepunt hoogbegaafdheid bij SLO kan schoolbesturen informeren en eventueel ook ondersteunen bij het maken van plannen. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie gaan na de zomer van 2009 van start.

Het stimuleren van excellentie vormt onderdeel van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Deze agenda die door staatssecretaris Dijksma samen met het PO-veld is opgesteld, bevat afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs. De focus ligt op verbetering van de opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs. Naast de nu gepubliceerde regeling heeft de staatssecretaris eerder al vijf miljoen euro uitgetrokken voor landelijke projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen om nog betere prestaties te leveren.

Meer informatie