Vijf roostervrije dagen aan schoolvakanties plakken

In het voortgezet bestaat onduidelijkheid over de vijf roostervrije dagen als compensatie voor de ingekorte zomervakantie. Het advies is om deze collectieve vrije dagen voor docenten toe te voegen aan de schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie.

De afspraak over de vijf roostervrije dagen in de CAO VO 2011-2012 is multi-interpretabel. In het voorstel voor de CAO VO 2013 heeft de VO-raad daarom een aanpassing opgenomen om de afspraak wel eenduidig te regelen. Nu de onderhandelingen over de nieuwe cao voorlopig stilliggen, en het voorstel van de VO-raad dus voorlopig slechts een voorstel blijft, komt de sectororganisatie met een advies hoe scholen met de roostervrije dagen kunnen omgaan.

Geadviseerd wordt om de vijf roostervrije dagen toe te voegen aan de schoolvakanties. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de bepaling in de wet dat het niet is toegestaan deze vijf dagen te koppelen aan de zomervakantie. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wet om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs te beperken tot zes weken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl