Vlaams onderwijsblad Imago kijkt naar Nederland

In septembernummer van het Vlaamse onderwijsmagazine Imago staat een interview met directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB. Het artikel gaat over het openbaar onderwijs in Nederland. Lees verder

Imago is het tijdschrift van het openbare Gemeentelijk Onderwijs in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) in Brussel. De redactie van Imago had zusterorganisatie VOS/ABB benaderd voor een artikel over het openbaar onderwijs in Nederland.

Van der Veen vertelt onder andere wat de kernwaarden van het openbaar onderwijs inhouden en geeft uitleg over grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Hij gaat tevens in op het bestuurlijke landschap van het openbaar onderwijs, waarbij hij ingaat op de bestuurlijke verzelfstandiging en de rol van de gemeenten. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn bestuurlijke schaalvergroting, brede scholen, alternatieve schooltijden en de aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst in het openbaar onderwijs.

Op de vraag wat de uitdagingen voor de toekomst zijn, antwoordt Van der Veen dat kwaliteit en professionalisering en de invoering passend onderwijs belangrijke thema's zijn.

U kunt het artikel uit Imago downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen