‘Vlaanderen moet hoofddoekjesdiscussie verbreden’

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) in Vlaanderen wil dat de hoofddoekjesdiscussie in het onderwijs daar ruimer wordt gesteld. Het zou voortaan niet meer alleen over hoofddoekjes van islamitische meisjes en vrouwen moeten gaan, maar over ‘veruiterlijking van overtuigingen’. Lees verder

Onder ‘veruiterlijking van overtuigingen’ vallen volgens het CGKR, dat kan worden gezien als de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Commissie Gelijke Behandeling, naast religieuze symbolen ook die van bijvoorbeeld politieke partijen.

Het CGKR wil een algemeen verbod op deze ‘veruiterlijkingen’ in het Vlaamse basisonderwijs. In het hoger onderwijs moet volgens het centrum individuele vrijheid heersen. Daar zouden hoofddoekjes en andere uitingen van overtuigingen dus wel toegelaten moeten worden.

Er zou in Vlaanderen een maatschappelijke discussie moeten worden gevoerd over de manier waarop het Vlaamse voortgezet onderwijs met hoofddoekjes en andere uitingen van overtuigingen om zou moeten gaan.  

In Vlaanderen wordt al maanden gediscussieerd over de vraag of islamitische hoofddoekjes in het onderwijs moeten worden verboden. De discussie barstte los na een hoofddoekjesverbod op een vo-school in Antwerpen. Dat verbod werd overgenomen door GO!, de overkoepelende organisatie van het Vlaamse openbaar onderwijs.

Klik hier voor het originele bericht van het CGKR.