Vliegende brigades voor zwakke scholen bestaan al

VOS/ABB en de andere besturenorganisatie beschikken al over vliegende brigades voor zwakke scholen. Het pleidooi van de PvdA voor dergelijke brigades is daarom overbodig. Besturen met zwakke scholen kunnen bij VOS/ABB de adviseurs Sicco Baas en Anna Schipper benaderen. Zij weten alles over kwaliteitsbeleid. Lees verder

Het pleidooi voor vliegende brigades voor zwakke scholen komt van Tweede Kamerlid Staf Depla van de Partij van de Arbeid. Scholen die volgens de Inspectie van het Onderwijs beneden de maat presteren, moeten door deze brigades worden geholpen om hun zaken zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. ‘Anders ontstaat er een negatieve spiraal’, aldus Depla. Hij spreekt specifiek over het vmbo.  

In een reactie aan VOS/AB zegt Depla dat hij van veel schoolbesturen te horen krijgt dat zij niet weten waar zij terecht kunnen als ze advies willen over kwaliteitsbeleid. ‘Kennelijk komt de hulp nog lang niet altijd aan op de plaats van het ongeluk.’ Hij erkent dat hij ook nog niet wist dat besturen gebruik kunnen maken van dergelijke adviestrajecten. Depla vindt het een goed idee als VOS/ABB en de andere organisaties hier meer bekendheid aan geven.

Besturen die zijn aangesloten bij VOS/ABB en die één of meer risicoscholen onder zich hebben, kunnen contact opnemen met de adviseurs Sicco Baas en Anna Schipper. Zij zijn gespecialiseerd in kwaliteitsbeleid.

In Over Onderwijs heeft een artikel gestaan over een schoolbestuur voor primair onderwijs in Overijssel dat gebruik heeft gemaakt van adviezen van Sicco Baas van VOS/ABB. U kunt het artikel online lezen.

In het novembernummer van Over Onderwijs komt een artikel over coaching door VOS/ABB van een rector van een zwakke vo-school in de gemeente Rotterdam. Ook op het gebied van coaching heeft VOS/ABB veel te bieden.

Informatie over kwaliteitsbeleid: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl of Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Informatie over coaching: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl