Vmbo-bb kiest massaal voor digitale examens

In 2008 kiest 88 procent van de vmbo-scholen met examenkandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg voor digitale examens. Slechts 60 vmbo-locaties kiezen nog voor de papieren examens op de vaste afnamemomenten. Dat meldt de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). Lees verder

 Dit schooljaar konden de scholen voor vmbo voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg de keuze maken om de centrale examens digitaal af te nemen. De CEVO adviseerde de scholen daarvoor te kiezen. Aan die oproep is massaal gehoor gegeven. Slechts 12 procent kiest voor de papieren examens. De CEVO onderzoekt momenteel waarom deze scholen dat nog willen.

Tjdens een eerder uitgevoerde pilot bleek dat digitale examens voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg voordelen heeft. Anders dan bij de papieren examens kunnen scholen zelf de momenten van afname plannen in de periode van 31 maart tot en met 18 juni 2008. Naar verwachting worden de flexibele digitale examens voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 2009 verplicht ingevoerd, wat betekent dat de papieren examens dan waarschijnlijk worden afgeschaft.

Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl