Vmbo-keuzevak moet doorstroom verbeteren

Leerlingen in het derde jaar van alle leerwegen in het vmbo kunnen vanaf 1 augustus 2010 een vak kiezen buiten hun eigen sector. De ministerraad is akkoord met dit voorstel van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

Voor elke sector wordt vanaf 2010 één sectorvak verplicht en komt er één sectorvak naar keuze. Deze maatregel is bedoeld voor een betere doorstroom naar een vervolgopleiding en zou voortijdige schooluitval kunnen tegengaan.

Het voorstel van Van Bijsterveldt is ondersteund met adviezen van de Stichting Platform VMBO, de VO-raad, de MBO-raad en de AOC-Raad.