Vmbo-t geeft geen recht op doorstroming havo

Jaarlijks worden ongeveer 1100 vmbo’ers geweigerd die willen doorstromen naar de havo. Dat antwoordt minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van D66’er Boris van der Ham Lees verder

Van der Ham noemt het ‘ontoelaatbaar’ dat scholen aanvullende eisen stellen aan vmbo’ers met een diploma als die willen doorstromen naar de havo. Volgens het tv-programma De Ombudsman laat 94 procent van de vo-scholen gediplomeerde vmbo’ers niet zonder meer toe op de havo. Volgens Van der Ham druist dit in tegen de wet.

Minister Van Bijsterveldt antwoordt echter dat dit niet in strijd is met de wet. Zij benadrukt dat scholen wel degelijk aanvullende eisen mogen stellen. Een vmbo-t-diploma geeft niet automatisch het recht om tot de havo te worden toegelaten, zo stelt zij in haar antwoorden. Ze handhaaft deze situatie.

Wel stelt ze dat vo-scholen bijvoorbeeld via de website duidelijk moeten communiceren welk beleid zij hanteren. Op die manier ontstaat er voor ouders en leerlingen duidelijkheid Ook vindt ze dat scholen met aanvullende modules vmbo’ers die naar de havo willen, hier goed op moeten voorbereiden.

VOS/ABB vindt dat scholen vrij zijn om zelf beleid hierop te ontwikkelen. Het kan in het belang van leerlingen kan zijn als vo-scholen aanvullende eisen stellen. Op basis van de ervaring met bepaalde leerlingen, kan de school inschatten of die leerlingen de havo aan zou kunnen. Doorstroming naar het middelbaar beroepsonderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. Maar scholen mogen natuurlijk ook beslissen om geen aanvullende eisen te stellen.

Klik hier voor de antwoorden van minister Van Bijsterveldt.