Vmbo’er met diploma tevreden over opleiding

Vmbo’ers die hun diploma hebben behaal;d, zijn over het algemeen tevreden over hun opleiding. Wel hadden de leerkrachten strenger mogen zijn en het onderwijs uitdagender. Dat staat in het rapport ‘VMBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs’. Lees verder

Het ministerie van OCW gaf opdracht om dit rapport op te stellen in het kader van het tienjarig bestaan van het vmbo. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt is blij met het positieve beeld dat uit het rapport naar voren komt: ‘Het vmbo is samen met het mbo hofleverancier van vakmensen. Zij zijn van groot belang voor onze economie. Vmbo’ers geven echter ook aan dat het onderwijs strenger en uitdagender mag. Ik ben het daar volledig mee eens! De basis op orde en de lat omhoog!’, aldus Van Bijsterveldt in een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.

Klik hier voor het rapport ‘VMBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs’.