Vmbo’er pas uitschrijven na inschrijving in mbo

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW staan positief tegenover voorstellen om het aantal voortijdig schoolverlaters verder omlaag te brengen.

De VO-raad en MBO Raad kwamen met verschillende voorstellen om de schooluitval te verminderen. Een van de voorstellen is om het aanmeldmoment voor vmbo-leerlingen die naar het mbo gaan te vervroegen naar 1 mei. Bovendien zouden leerlingen zich pas kunnen uitschrijven uit het vmbo als ze staan ingeschreven in het mbo.

Verder wordt gestreefd naar de inrichting van zomerscholen of schakelvoorzieningen ter overbrugging van de lange zomerperiode. Ook moet er een ‘warme overdracht’ komen van met name kwetsbare leerlingen, waarbij indien nodig deze leerlingen langer op het vmbo blijven.

Bussemaker en Dekker schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat zij deze voorstellen omarmen.

Minder voortijdige schooluitval
De daling van het aantal voortijdige schoolverlaters heeft zich ook in 2012-2013 voortgezet. In het rapport Nieuwe voortijdig schoolverlaters dat het aantal vsv’ers in 2012-2013 op 27.950 lag (is 2,1 procent). Dat waren er minder dan het streefgetal van 29.500.

Vergeleken met 2001-2002 is het aantal vsv’ers fors afgenomen. Toen waren er nog 71.000 jongeren die zonder startkwalificatie van school gingen, wat overeenkwam met 5,5 procent van de leerlingen. Het is de bedoeling dat in 2014-2015 het aantal vsv’ers verder daalt naar 25.000 (2 procent).