Vmbo’s belemmerd bij benutten programmaruimte

De meeste vmbo-scholen maken gebruik van de ruimte die ze hebben om hun eigen inkleuring te geven aan hun onderwijsprogramma. Maar ze vinden ook dat de gedetailleerde structurering van de programma-inhoud, gekoppeld aan de leerwegen en examens, hen belemmert bij het benutten van de beschikbare ruimte. Lees verder

Dat is een van de conclusies in het onderzoeksrapport ‘Ruimte gewaarborgd’ van de Adviesgroep Vmbo, dat woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een van de belemmeringen die vmbo’s bij het benutten van de beschikbare ruimte moeten overwinnen, is de historisch gegroeide ondoorzichtige structuur van opeengestapelde, ongelijksoortige beroepsgerichte programma’s. De Adviesgroep Vmbo vindt daarom dat de programmastructuur moet worden vereenvoudigd.

Checks and balances
Vmbo-scholen ervaren volgens het onderzoek ook belemmeringen op het gebied van het centraal examen en onderwijslogistieke zaken. ‘Het bestaande hybride CE/SE-systeem is een gelaagd complex van checks and balances, waarin een relatief kleine verandering meteen een relatief groot effect kan hebben in termen van verlichting of verzwaring op leerling-niveau of verruiming of beperking van de mogelijkheden voor een regionale inkleuring van het programma.’

Om daar verandering in te brengen, zou er ‘een nadere kwantitatieve analyse van de effecten van de door het Cito voorgestelde varianten’ nodig zijn. Het rapport ‘Ruimte gewaarborgd’ staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl

Bijlagen