VO-raad: Kamer moet bezuinigingen tegenhouden

De VO-raad heeft de Tweede Kamer opgeroepen niet in te stemmen met een bezuiniging van 70 miljoen euro. De bezuiniging is voorgesteld in de Voorjaarsnota. Lees verder

Als de bezuiniging doorgaat, zullen er minder leraren en grotere klassen komen. Andere mogelijke keuzes zijn dat scholen in het voortgezet onderwijs stoppen met extra taal- en rekenprogramma’s of geen nieuwe computers aanschaffen. Volgens voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad staan scholen ‘nu al met hun rug tegen de muur’.  Minder geld betekent volgens hem onherroepelijk snijden in het primaire proces.

De VO-raad wijst er ook op het kabinet al jaren bezuinigt op de materiële bekostiging van scholen. ‘Door de aangekondigde bezuiniging van ongeveer 15 miljoen euro, loopt het tekort op de materiële bekostiging verder op tot een kleine 200 miljoen euro. Hierdoor hebben scholen onvoldoende geld voor onderhoud aan schoolgebouwen, schoonmaak en aanschaf van meubilair. Ook bezuinigt het kabinet hiermee op schoolboeken’, aldus de VO-raad.

Slagter wijst erop dat vrijwel alle politieke partijen in de verkiezingscampagne hebben geroepen dat er moet worden geïnvesteerd in onderwijs. ‘Ik roep de nieuwe Kamerleden op om hun woord te houden en in het debat over de Voorjaarsnota de bezuinigingen af te wijzen.’ Hij wijst ook op het voorstel van het kabinet om de lerarensalarissen te bevriezen, terwijl het kabinet had beloofd extra geld voor leraren uit te keren.