Vo-scholen hebben ‘aanvaardbare buffer’

Het voortgezet onderwijs heeft met een vrij besteedbaar vermogen van 350 miljoen euro een aanvaardbare buffer om financiële tegenslagen op te vangen. Dat is de reactie van de VO-raad op een artikel in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) over de vo-besturen die volgens de bond veel te veel geld zouden oppotten. Wat vindt u van de berichtgeving van de AOb? Lees verder

Vorig jaar publiceerde het Onderwijsblad eenzelfde verhaal, waarmee de bond veel publiciteit genereerde. Door dergelijke verhalen is bij het publiek ten onrechte het beeld ontstaan als zouden de besturen in het voortgezet onderwijs zich alleen maar bezighouden met het bijeenschrapen van overheidsgeld zonder daar iets mee te doen.

De VO-raad ontkent dat het voortgezet onderwijs 1,5 miljard euro nutteloos op de bank heeft staan, zoals de AOb beweert. Het vrij besteedbaar vermogen bedraagt volgens de overkoepelende raad 350 miljoen euro. Dat is 6 procent van de jaarlijkse geldstroom van 6 miljoard euro.’Een aanvaardbare buffer om financiële tegenslagen op te vangen’, benadrukt voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad, die er in dit licht tevens op wijst dat de vo-scholen steeds meer eigen financiële verantwoordelijkheid moeten dragen.

Hij benadrukt ook dat het kabinet ‘ondanks de mooie verkiezingsbeloften’ 300 miljoen euro bezuinigt op het vo. Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat veel scholen 300.000 euro tot 1 miljoen euro moeten inleveren. Daardoor staan volgens de VO-raad 1500 banen op de tocht. ‘Onvoorstelbaar dat de AOb zich daar niet druk over maakt’, aldus Slagter.

In de rechterkolom van dit artikel staan het persbericht van de VO-raad en de balans en exploitatiegegevens waarmee de raad aantoont dat de AOb het bij het verkeerde eind heeft. Op de website van de AOb staat een samenvatting van het artikel in het Onderwijsblad. 

Hieronder kunt u uw reactie geven op de berichtgeving van de AOb.

Bijlagen