Vo-sector brengt zelf onderwijskwaliteit in kaart

De website schoolvo is online. Hierop kan iedereen zien hoe scholen voor voortgezet onderwijs presteren. De site is een initiatief van de VO-raad om in het kader van horizontale verantwoording de vo-sector transparant te maken. Lees verder

De site is op dit moment verre van compleet. Nog lang niet alle scholen staan erop en de informatie van veel scholen die er wel op staan, is nog onvolledig. Maar dat gaat veranderen, zegt de VO-raad. Binnen afzienbare termijn moeten de gegevens van alle 1320 vo-scholen erop te vinden zijn. Nu staan er gegevens van ongeveer 500 scholen op de website.

De gegevens zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de scholen zelf. De site volgt op eerdere initiatieven van dagblad Trouw en weekblad Elsevier om de kwaliteit van vo-scholen voor leerlingen en ouders in kaart te brengen.

Ga naar www.schoolvo.nl.