VO Veiligheidsmanager biedt gratis advies

De Stichting Consument en Veiligheid heeft voor scholen voor voortgezet onderwijs de VO Veiligheidsmanager ontwikkeld. Dit is een instrument op internet dat scholen kan helpen bij het opzetten van een goed veiligheidsbeleid en de praktische uitvoering daarvan. Lees verder

Consument en Veiligheid wijst erop dat er jaarlijks gemiddeld 10.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs na een ongeval in of rond de school op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht komen. Met structurele aandacht voor veiligheid kan dit aantal omlaag.

De VO Veiligheidsmanager is een methode die speciaal voor alle scholen in het vo is ontwikkeld en die door Consument en Veiligheid gratis ter beschikking wordt gesteld. In de methode komen verscheidene aspecten aan bod, zoals verkeers- en brandveiligheid. U kunt de VO Veiligheidsmanager via de website van Consument en Veiligheid gratis downloaden.

Als het gaat om de arbeidsomstandigheden en veiligheid van het personeel, kunnen vo-scholen terecht bij Arbo-VO, het arboservicecentrum voor het voortgezet onderwijs. Dit is begin 2007 opgericht in opdracht van de VO-raad en wordt gefinancierd door het minsterie van OCW. Het is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum, dat scholen ondersteunt bij hun verantwoordelijkheid op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie.

Kijk voor meer informatie op www.arbo-vo.nl