‘Voldoende aandacht voor seksuele diversiteit’

De Inspectie van het Onderwijs houdt voldoende in de gaten of scholen in het primair en voortgezet onderwijs voldoen aan de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat heeft minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van een motie van de VVD.

In hun motie stellen de Kamerleden Tamara van Ark en Remco Dijkstra van de VVD dat de Inspectie van het Onderwijs de voorlichting op scholen in het primair en voortgezet onderwijs over seksualiteit en seksuele diversiteit moet monitoren. Dit in verband met de kerndoelen die voor dit onderdeel van het funderend onderwijs gelden.

Bussemaker antwoordt dat de inspectie risicogericht toezicht houdt op de kerndoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit. ‘Scholen die hieraan onvoldoende invulling geven, zullen daarop zo nodig worden aangesproken. Ook zal de inspectie meer aandacht geven aan de sociale opbrengsten van scholen, inclusief het leren respectvol om te gaan met seksualiteit en seksuele diversiteit.’

Verder laat de minister aan de Kamer weten dat de Monitor Sociale Veiligheid in 2014 en 2016 opnieuw wordt uitgevoerd in het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Volgens haar zullen seksuele diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag daarbij extra aandacht krijgen. Een ander punt dat zij noemt, is dat er een analyse wordt uitgevoerd van veel gebruikte leermiddelen op het gebied van seksuele diversiteit. De resultaten daarvan worden eind 2014 bekend.

Ten slotte vermeldt Bussemaker in haar reactie dat seksualiteit en seksuele diversiteit in het kader van het pestbeleid extra aandacht krijgen in de lerarenopleidingen.

Lees de reactie van Bussemaker.