Voldoende openbaar onderwijs geeft doorslag

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een verzoek tot het stichten van een algemeen bijzondere basisschool in een nieuwbouwwijk in Raalte afgewezen. De Stichting Christelijk Onderwijs Salland (SCOS) had bij OCW beroep aangetekend tegen een afwijzing van de gemeenteraad. Lees verder

De zaak gaat over de wens van de christelijke stichting, die katholieke en protestants-christelijke basisscholen heeft, om in de nieuwbouwwijk Sallandse Poort/Zwolse Poort in Raalte een algemeen bijzondere basisschool te stichten. Om aan te tonen dat er behoefte zou zijn aan algemeen bijzonder onderwijs, beriep de stichting zich op de situatie in gemeente Bronkhorst. De gemeenteraad vond dat die vergelijking niet kon worden gemaakt, omdat de gemeenten Raalte en Bronkhorst op verschillende aspecten veel van elkaar verschillen. Dijksma vindt dit ook.

In haar overwegingen ging de gemeenteraad ook in op de wettelijke verplichting van gemeenten om te zorgen voor voldoende openbaar basisonderwijs. Uit een directe meting blijkt dat er in Raalte behoefte is aan 31,5 procent openbaar onderwijs. ‘Door de komst van de nieuwe algemeen bijzondere school zal het aandeel openbaar onderwijs in de wijk teruggaan naar 24,5 procent.’ Dat zou volgens de gemeenteraad betekenen dat er onvoldoende garantie is dat ‘het openbaar onderwijs nog kan worden voorzien van een genoegzaam voldoende aanbod’. 

SCOS teleurgesteld
In de Stentor reageert algemeen adjunct-directeur Louis Zijderveld van SCOS teleurgesteld. ‘Het is teleurstellend voor ons, maar vooral een verlies voor de inwoners van Raalte. Het is onmogelijk gebleken om langs deze weg in Raalte-Noord een nieuwe, volwaardige, zelfstandige brede school te stichten.’ Hij verwacht echter niet dat het bestuur in beroep gaat tegen de afwijzing van Dijksma.

Algemeen directeur Adrie Bolijn van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting De Mare voor openbaar basisonderwijs in Salland zegt dat de deur naar samenwerking met SCOS altijd openstaat. Hij wijst erop dat De Mare in het kader van de spreiding van openbaar onderwijs opteerde voor een nieuwe school in Raalte-Noord door een van de huidige scholen te verhuizen. 

Bolijn vraagt zich echter af of het gezien de bevolkingskrimp in Raalte nog wel zo verstandig is om in de nieuwbouwwijk een nieuwe school te stichten. Als dat zou gebeuren, kan dat er volgens hem toe leiden dat elders in Raalte schoolgebouwen leeg komen te staan.

Namens VOS/ABB heeft adviseur Henry Hennink de Sallandse stichting voor openbaar basisonderwijs in deze zaak geadviseerd.

De beslissing van staatssecretaris Dijksma staat in de rechterkolom.

Informatie: Henry Hennink, 06-30061142, klasseadvies@me.com

Bijlagen