OCW-commissie: geen enkel thema controversieel

De Vaste Kamercommissie voor OCW stelt voor geen enkel thema op het gebied van het funderend onderwijs controversieel te verklaren. Volgende week neemt de plenaire Tweede Kamer hier een definitief besluit over. Lees verder

De vergadering van de commissie om te bepalen of en, zo ja, welke onderwijsthema's zouden worden voorgedragen om controversieel te laten verklaren, werd tot twee keer toe uitgesteld. Dat had te maken met het feit dat het Lenteakkoord nog niet definitief was vastgesteld.

Nu het integrale bezuinigingsakkoord van de zogenoemde Kunduz-partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) bekend is, sprak de OCW-commissie donderdag over de eventueel controversieel te verklaren onderwerpen. Het gaat om de volgende thema's op het gebied van primair en voortgezet onderwijs, waarvan de commissie er dus geen één controversieel vindt:

  • Wetsvoorstel regeling toelatingsrecht onderwijs (acceptatieplicht)
  • Wetsvoorstel voor centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs
  • Voorstel om regels voor bekostiging nieuwe school aan te scherpen
  • Wetswijziging voor versterking van de positie van lesgevend personeel
  • Voorstel om media-educatie op te nemen in kerndoelen

Het voorstel van de Vaste Kamercommissie voor OCW is de eerste stap in de procedure. Op korte termijn besluit de plenaire Tweede Kamer welke onderwijsdossiers verder behandeld zullen worden, nu het kabinet demissionair is, en welke niet. Het is zeer waarschijnlijk dat de plenaire Kamer het voorstel van de OCW-commissie overneemt en dat dus geen enkel dossier de status 'controversieel' krijgt.

Wat staat er in Lenteakkoord?
De Kunduz-partijen willen dat er in 2013 voor 95 miljoen euro extra in onderwijs wordt geïnvesteerd. Een bezuiniging van 10 miljoen wordt euro gerealiseerd door het schrappen van het plan voor prestatiebeloning in het onderwijs.

Een meevaller in de leerlingenraming levert 100 miljoen op. Dat bedrag kan worden ingezet om de kosten te dekken die samenhangen met het schrappen van de bezuiniging op passend onderwijs, dat overigens een jaar later wordt ingevoerd dan in een eerder stadium de bedoeling was.

Verder gaat 30 miljoen euro extra naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs en nog eens 75 miljoen euro extra naar de verdere professionalisering van leraren.

Andere punten betreffen het middelbaar beroepsonderwijs. Daar wordt 80 miljoen euro bespaard door de kwalificatiestructuur te vereenvoudigen. Dat geld is nodig nu het plan niet doorgaat om in het mbo een maximumleeftijd van 30 jaar in te voeren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl