VOO reorganiseert vanwege subsidiestop

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) voert een reorganisatie door. Aanleiding is de beëindiging van de rijkssubsidie voor de VOO en de andere landelijke ouderorganisaties.

De reorganisatie leidt tot het vertrek van enkele medewerkers en directeur/bestuurder Bert-Jan Kollmer. Het VOO-bureau in Almere wordt nu geleid door waarnemend directeur/bestuurder Rein van Dijk.

Het gratis informatienummer voor ouders met schoolgaande kinderen 0800-5010 wordt overgenomen door de nieuwe Landelijke Ouderraad, die nog in oprichting is. VOO werkt mee aan de totstandkoming van deze raad en voorziet voorlopig in de beantwoording van de vragen via het telefoonnummer en de website www.5010vooroudersoveronderwijs.nl.

Met ingang van maandag 6 januari is een nieuwe telefonische helpdesk voor VOO-leden geopend. Deze helpdesk is voorlopig bereikbaar op 036-5331500. De VOO-helpdesk is elke schooldag bereikbaar van 9 tot 12 uur en beantwoordt onder andere vragen op het gebied van medezeggenschap en tussenschoolse opvang.

VOO blijft in de nieuwe situatie nauw samenwerken met VOS/ABB om de positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te versterken. Het magazine School!, dat VOS/ABB samen met VOO uitgeeft, blijft bestaan.

Meer informatie staat op de website van VOO.