Vooral leerkrachten vinden ouderavonden belangrijk

Negen van de tien leerkrachten vinden dat ouders de plicht hebben om aanwezig te zijn op ouderavonden. Ouders zijn hierin wat minder stellig, maar acht van de tien ouders geven wel aan het noodzakelijk te vinden om met de school van hun kind samen te werken. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Lees verder

Uit het onderzoek onder circa 1000 ouders en leerkrachten blijkt verder dat ruim 60 procent van de leerkrachten vindt dat ze te veel tijd kwijt zijn met het opvoeden van kinderen. Van de ouders en leerkrachten is 90 procent het erover eens dat de school kinderen ook normen en waarden moet bijbrengen. Vooral leerkrachten in het basisonderwijs willen meer samenwerking tussen school en ouders bij de opvoeding, bijvoorbeeld door afspraken te maken over een goed ontbijt en bedtijden.

Ruim 90 procent van de leerkrachten geeft aan dat het goed is voor de ontwikkeling van een kind als de ouder bij de school betrokken is. Ook de meeste ouders (83 procent) vinden dat.  Ruim 55 procent van de leerkrachten vindt dat contacten tussen ouders onderling goed zijn voor de ontwikkeling van het kind. Ouders zien dat verband minder, al geeft 40 procent aan het prettig te vinden om via school andere ouders te leren kennen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel docenten als ouders het belangrijk vinden dat school en ouders onderling afspraken maken. Ouders vinden het vooral belangrijk dat ze geïnformeerd worden over prestaties en gedrag van kinderen op school. Leerkrachten willen ouders informeren over prestaties en gedrag van kinderen op school, maar willen ook graag van ouders weten hoe de prestaties en het gedrag van kinderen thuis is. 

Als wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs, dan blijkt dat ouders veel meer dan leerkrachten behoefte hebben aan afspraken over een gezond aanbod in de kantine en over het zorgen voor opvang voor kinderen bij lesuitval.

Volgens minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin wijst het onderzoek uit dat zowel ouders als leerkrachten het nut inzien van samenwerking tussen ouders en school. ‘Ga dus met elkaar in gesprek! Al was het alleen maar omdat meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het betrekken van ouders bij de school  goed is voor de leerprestaties van het kind.’

Het volledige onderzoeksrapport kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen