Voorbeeldtekst voor cao-besluit openbaar onderwijs

Omdat de Wet op de CAO niet van toepassing is op het openbaar onderwijs, moeten openbare schoolbesturen een expliciet besluit nemen om de nieuwe cao van toepassing te laten verklaren op hun werknemers. De Helpdesk van VOS/ABB heeft hiervoor een voorbeeldtekst.
Lees verder

De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs geldt vanaf 1 augustus 2011. Om de overeenkomst van toepassing te laten verklaren op zijn werknemers, dient een openbaar schoolbestuur daartoe een besluit te nemen. Dat is vastgelegd in artikel 38a van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De voorbeeldtekst die VOS/ABB hiervoor beschikbaar heeft, luidt als volgt:

Besluit inzake CAO-VO 2011-2012

Het bevoegd gezag van … heeft in zijn vergadering van … besloten om voor de werknemers van de school voor het voortgezet onderwijs, de rechtspositieregeling als bedoeld in artikel 38a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, met ingang van 1 augustus 2011 van toepassing te verklaren de CAO-VO 2011-2012 inclusief de daarbij behorende bijlagen. Genoemde regeling is van kracht tot het moment waarop door het bevoegd gezag met betrekking tot deze rechtspositieregeling anders of nader zal worden besloten.

In deze voorbeeldtekst van VOS/ABB is nadrukkelijk géén einddatum genoemd, zodat wanneer de cao afloopt per 1 augustus 2012 de regels van toepassing blijven tot het besluit wordt herroepen, bijvoorbeeld met een volgende cao. Door géén einddatum te noemen, kunnen openbare schoolbesturen voorkomen dat er een vacuüm ontstaat in een cao-loos tijdperk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl