Voordelige inkoop van energie: basisinformatie

Een interessant voor leden van VOS/ABB: voordelige energie door gezamenlijke inkoop. Ook uw school kan jaarlijks vele euro’s besparen op gas en elektriciteit door mee te doen aan dit VOS/ABB-energieproject. Voor grote scholen kan het voordeel behoorlijk oplopen! Lees verder

Hoe werkt het?
Het gaat hier om gezamenlijke inkoop van energie. Via een raamcontract met energieleveranciers Electrabel (elektriciteit) en RWE (gas) kunnen scholen gezamenlijk stroom en gas inkopen. Hierdoor kunnen lagere prijzen worden bedongen dan bij individuele contracten. De gezamenlijke inkoop heeft VOS/ABB in handen gegeven van Pro Mereor Inkoopconsultants in Arnhem.

De energieprijs bestaat uit drie verschillende componenten:

* de basisprijs;
*  transactiekosten;
* belastingen.

Over de basisprijs zijn door Pro Mereor afspraken gemaakt. Elk kwartaal wordt opnieuw een prijs ‘vastgeklikt’. Er zijn op basis van groepsinkoop ook lagere transactiekosten uitonderhandeld. Op het deel belastingen heeft Pro Mereor (uiteraard) geen invloed.

Hoeveel geld u knt besparen hangt vanzelfsprekend af van de omvang van uw school en daarmee uw huidige energierekening. In de meeste gevallen is de besparing algauw 25 procent. Dat kan honderden tot zelfs vele duizenden euro’s per jaar schelen!

Een stappenplan
In slechts vijf stappen doet u al mee met het VOS/ABB-energieproject.

1. Benoem een projectleider voor de duur van dit project;
2. Vul het projectdeelnameformulier in;
3. De projectleider vult vervolgens het projectgegevensformulier in;
4. De projectleider vult vervolgens het vragenformulier in;
5. Stuur de formulieren op naar Pro Mereor, Burgemeester Weertsstraat 69a, 6814 HM Arnhem. 

Wat zijn de voorwaarden?
Iedere school kan meedoen aan de collectieve inkoop elektriciteit. Scholen die gebruikmaken van stadsverwarming kunnen niet deelnemen aan de collectieve inkoop van gas, maar wel aan de collectieve inkoop elektriciteit.

In de rechterkolom vindt u de projectvoorwaarden op een rijtje, inclusief de prijzen. Met korting als u zowel gas als stroom collectief gaat inkopen.

Op tijd opzeggen!
Iedere school kan deelnemen aan het project. Maar LET OP: u moet dan wel tijdig en schriftelijk de bestaande contracten opzeggen! Alleen dan worden de bestaande contracten beëindigd en kunt u nieuwe (voordeliger) contracten aangaan. In de kolom hiernaast vindt u voorbeeldbrieven voor het opzeggen van contracten.    

Aanmelden voor het VOS/ABB-energieproject kan door middel van het deelnameformulier, dat u ook in de rechterkolom vindt. Pro Mereor regelt alle praktische zaken en zorgt ervoor dat u een stuk goedkoper over gas en licht blijft beschikken. 

Contactgegevens
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jos Plattel van Pro Mereor, Consultancy Facilitaire Inkoop, Arnhem telefoonnummer: 026-3701477 of mailen naar vosabb@pro-mereor.nl.

Bijlagen