Voorlichting over impulsregeling voor frisse lucht

Het agentschap SenterNovem van het ministerie van Economische Zaken organiseert in de eerste week van oktober vier voorlichtingsbijeenkomsten over de impulsregeling voor een beter binnenmilieu en energiezuinige schoolgebouwen. Lees verder

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor schooldirecties en -besturen in het primair en voortgezet onderwijs en voor gemeenten. De data en locaties:
  • maandag 5 oktober, Regardz Eenhoorn, Amersfoort
  • dinsdag 6 oktober, Sofitel, Cocagne, Eindhoven
  • woensdag 7 oktober, Regardz Weena Point, Rotterdam
  • donderdag 8 oktober, De Hertenkamp, Assen  

Het zijn middagbijeenkomsten van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie.