Voorlopig 2,7 miljoen voor leraren g/hvo

De Tweede Kamer heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2,7 miljoen euro vrij gemaakt voor leraren die godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs geven op openbare scholen. Het bedrag is in het kader van de Wet beroepen in het onderwijs gereserveerd voor het opzetten van een organisatiestructuur en scholing van leraren. Lees verder

Het gaat vooralsnog om eenmalige bijdrage omdat de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijksma nog steeds van mening verschillen of er ook structurele rijksfinanciering moet komen voor deze leraren.

Jan Jacob van Dijk (CDA), die mede namens Margot Kraneveldt (PvdA) en Arie Slob (CU) het amendement voor de vrijmaking van de 2,7 miljoen euro heeft ingediend, heeft tijdens de behandeling al aangekondigd zich sterk te zullen maken voor een structurele financiering in de begroting voor 2009.

VOS/ABB-ECOO ondersteunt het initiatief omdat het openbaar onderwijs erbij is gebaat dat dit onderwijs op professionele wijze wordt gegeven. De nieuwe Wet BIO vereist scholing van de g/hvo-leraren en daar is geld voor nodig. Voor de komst van deze wet werden er aan hen nauwelijks eisen gesteld.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SGP gevraagd of de voorgestelde financiering consequenties heeft voor de financiële gelijkstelling. Dat is niet het geval omdat niet de openbare school wordt bekostigd maar de instanties die de leraren sturen om dit onderwijs te verzorgen. Het openbaar onderwijs treedt uitsluitend als gastheer op voor het g/hvo. Het is niet verantwoordelijk voor deze leraren en is ook inhoudelijk niet verantwoordelijk voor dit onderwijs. Ook voor gemeenten die op dit moment als lokale overheid subsidies verstrekken aan zendende instanties die g/hvo verzorgen op openbare scholen, geldt de overschrijdingsregeling niet.

In de rechterkolom staat de reactie van de samenwerkende organisaties. Zie ook het gerelateerde artikel met achtergrondinformatie.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

Bijlagen