Voorlopig geen doordecentralisatie huisvesting

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie over doordecentralisatie van onderwijshuisvesting verworpen. Lees verder

De motie was ingediend door Harm Beertema van de PVV. Hij wilde een versterkt recht op doordecentralisatie. Zo zouden scholen meer directe zeggenschap krijgen over het budget voor onderwijshuisvesting.

Een eerdere motie van Beertema om dit te realiseren, werd weliswaar aangenomen door de Tweede Kamer, maar strandde uiteindelijk doordat de inhoud ervan volgens minister Marja van Bijsterveldt van OCW niet te verenigen was met het bestuursakkoord met de gemeenten.

De nieuwe motie van Beertema ging uit van een wetswijziging om scholen een versterkt recht op doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid te geven. Van Bijsterveldt raadde de motie opnieuw op grond van het bestuursakkoord met de gemeenten af. De Kamer volgde dinsdag door de motie te verwerpen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot v12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl