Voorlopig geen openbare vo-school in Barneveld

Het is voorlopig niet mogelijk om in Barneveld openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. De bij VOS/ABB aangesloten Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, die de uitvoering van het initiatief op zich wilde nemen, meldt dat het financieel (nog) niet haalbaar is. Voor alle betrokkenen, inclusief VOS/ABB die het initiatief van een groep Barneveldse ouders inhoudelijk en publicitair ondersteunt, is dit een tegenslag. Lees verder

De gemeente Barneveld belegde vrijdagochtend een persconferentie om bekend te maken dat de Onderwijsdgroep Amersfoort (het bestuur van de openbare scholengemeenschap De Amersfoortse Berg) het financieel (nog) niet haalbaar acht om in Barneveld een nevenvestiging te realiseren. Dat hangt samen met de hoge aanloopkosten in combinatie met het geringe aantal leerlingen in de eerste jaren van de beoogde nevenvestiging.

Het nieuws is in Barneveld hard aangekomen, zeker bij de oudergroep in de Gelderse gemeente die zich al lange tijd hard maakt voor openbaar voortgezet onderwijs. VOS/ABB vindt het zeer betreurenswaardig dat de gemeente vrijdagochtend zonder enig overleg met de oudergroep en VOS/ABB het nieuws in een persconferentie bekendmaakte. De betrokkenen moesten het hierdoor via de media vernemen. 

De gemeente heeft de initiatiefgroep hierdoor op grove wijze gepasseerd, zegt woordvoeder Marianne Kuiper. ‘Wij hebben altijd het idee gehad dat de gemeente transparantie zo hoog in het vaandel had. Dat heeft wethouder Verweij ook altijd tegen ons gezegd. We hadden met elkaar duidelijke afspraken hoe we met de pers zouden omgaan. Wij hebben ons daar altijd aan gehouden. Het is dus heel jammer dat het nu zo loopt. Niet alleen jammer, het is niet correct van de gemeente’, aldus Kuiper, die directeur is van openbare basisschool Het Startblok in het dorp Achterveld.

Andere mogelijkheden
De recente ontwikkeling betekent overigens nog niet dat het plan definitief is afgeblazen. De Amersfoortse stichting geeft aan dat zij de mogelijkheden opnieuw in overweging zal nemen als zich wel financiële mogelijkheden voordoen. Ook worden de komende tijd met actieve ondersteuning van VOS/ABB andere opties in ogenschouw genomen. Wat daarin de beste weg is, wordt in overleg met de Barneveldse oudergroep besproken.  

Uit een directe meting kwam naar voren dat er in Barneveld een duidelijke behoefte is aan openbaar voortgezet onderwijs. Op termijn zou een openbare vo-school in Barneveld 500 leerlingen kunnen hebben. Het initiatief voor openbaar voortgezet onderwijs in het van oorsprong streng christelijke Barneveld kreeg vorig jaar brede aandacht in de lokale, regionale en landelijke media. VOS/ABB liet voor de oudergroep posters maken, die door vele honderden voorstanders van openbaar onderwijs achter de ramen werden gehangen. 

De media hebben het nieuws dat er voorlopig geen openbare vo-school in Barneveld komt, direct opgepikt:

Klik hier voor een bericht op de website van het Reformatorisch Dagblad;

Klik hier voor een bericht op de website van de Barneveldse Krant;

Klik hier voor een bericht op de website van Radio Barneveld;

Klik hier voor een bericht op de website Uit Barneveld.

In de rechterkolom van dit bericht staat een brief waarin de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort uitlegt waarom het initiatief nu financieel niet haalbaar is.

Bijlagen