Voorstel samenwerkingsscholen bij Raad van State

De ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel voor samenwerkingsscholen. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State. Lees verder

Met het wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid die artikel 23, vierde lid, van de Grondwet biedt om in het primair en voortgezet onderwijs samenwerkingsscholen in het leven te roepen. Dit zijn scholen voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs. In 2006 is artikel 23 van de Grondwet daartoe gewijzigd.

Nederland kent momenteel enkele tientallen samenwerkingsscholen. Het betreft vooral scholen op het platteland waar geen plaats meer is voor scholen met verschillende denominaties.

Het wetsvoorstel, dat nu bij de Raad van State ligt, moet duidelijkheid verschaffen over de wettelijke basis van deze scholen. In het voorstel staat een aantal voorwaarden waar een samenwerkingsschool aan moet voldoen:

  • Het personeel is geen ambtenaar, maar heeft een arbeidsovereenkomst;
  • Het personeel van het openbare deel mag niet op grond van richtingscriteria worden geselecteerd;
  • De school is algemeen toegankelijk;
  • De school moet bestuurd worden door een privaatrechtelijke stichting;
  • Er moeten twee toezichthoudende instanties zijn: de gemeente voor het openbare en een rechtspersoon voor het bijzondere deel;
  • Bij conflicten tussen de twee toezichthouders moet er een beroep mogelijk zijn op een geschillencommissie.

Voorafgaand aan het huidige wetsvoorstel heeft het SCO Kohnstamm Instituut in 2004 onderzoek gedaan naar de praktijkervaring van en de wetgeving rond samenwerkingsscholen.

Klik hier voor het onderzoek