Voortgezet onderwijs heeft digitale impuls nodig

Het informaticaonderwijs op havo en vwo moet krachtig worden vernieuwd. Daarvoor pleit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Lees verder

De KNAW wijst erop dat havo- en vwo-leerlingen weliswaar vaardig zijn met bijvoorbeeld smartphones en Facebook, maar dat ze onvoldoende zicht hebben op de impact en risico’s van digitale communicatie.

Daarbij komt, zo stelt de KNAW, dat het huidige informaticaonderwijs niet leidt tot de digitale geletterdheid, die een basisvaardigheid is in de huidige samenleving die door ICT wordt gedomineerd.

De KNAW pleit daarom voor een nieuw, verplicht vak in de onderbouw van havo en vwo en een grondige vernieuwing van het keuzevak Informatica in de bovenbouw.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van de KNAW.