Voorwaarden aan uitkering bruidsschat onwettig

Openbare schoolbesturen hebben bij verzelfstandiging recht op de gehele bruidsschat, zonder dat de betrokken gemeente voorwaarden stelt aan de uitkering ervan. Dat is de uitkomst van een langslepende kwestie op Schouwen-Duiveland. VOS/ABB adviseerde in deze zaak. Lees verder

Het sinds 1 januari 2006 verzelfstandigde schoolbestuur Obase voor openbaar primair onderwijs op Schouwen-Duiveland kreeg een bruidsschat mee van 2,3 miljoen euro. De gemeente bepaalde echter dat 10 procent van het bedrag pas zou worden uitgekeerd in het geval van eventuele calamiteiten.

Obase was het hier niet mee eens. Het standpunt van het bestuur was dat de gemeente wettelijk niet de mogelijkheid had om voorwaarden te stellen aan de uitkering van de bruidsschat.  Na lang politiek getouwtrek heeft het college van B&W van de gemeente Schouwen-Duiveland Obase gelijk gegeven.

Verenigingssecretaris Ritske van der Veen van VOS/ABB benadrukt dat deze kwestie aantoont dat gemeenten ongeconditioneerd moeten overgaan tot uitkering van de bruidsschat. Hij wijst erop dat ook andere gemeenten hebben getracht om voorwaarden aan de uitkering te stellen, maar dat ook daar uiteindelijk duidelijk werd dat dit geen wettelijke basis had.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl