Op de VOS/ABB-Ledendag op 9 november zetten wij vitaliteit en strategisch personeelsbeleid volop in de schijnwerpers. Deze onderwerpen zijn actueler dan ooit, nu het voor schoolbesturen vanwege de personeelstekorten extra belangrijk is om aantrekkelijke werkgevers te zijn en vooral ook te blijven!

U kunt zich online aanmelden voor de VOS/ABB-Ledendag Vitaliteit.

De VOS/ABB-Ledendag is op een locatie waar de vitaliteit van afspat: het Beauforthuis, midden in de prachtige bossen bij Austerlitz. De dag begint daar met de algemene ledenvergadering. Die gaat over de begroting 2023, de meerjarenraming 2023-2027 en de speerpunten voor de komende jaren.

Vitaliteit en strategisch personeelsbeleid

Na de algemene ledenvergadering is er in het Beauforthuis een gezonde lunch – met uiteraard ruimte voor ontmoeting. Daarna volgt het middagprogramma over vitaliteit en strategisch personeelsbeleid. De eerste vraag die we met elkaar willen beantwoorden is ‘Hoe vitaal zijn we zelf?’. Plenair worden de uitkomsten van de Veerkrachtsmeter gepresenteerd, een vragenlijst die u vooraf kunt invullen.

Onze verzekeringspartner Aon zal vervolgens ingaan op het nut van goede samenwerking met organisaties (providers) om uw medewerkers fit en gezond te houden. In samenwerking met VOS/ABB ontwikkelt Aon de Providerboog. Hiermee kunt u tijdig een interventie op het gebied van lichamelijke en/of psychische problematiek inzetten om uitval door ziekte te voorkomen of de ziekteperiode te verkorten.

Duurzame inzetbaarheid

Robert Boulogne, manager P&O-beleid bij verzekeraar Achmea, zal u meenemen in de wereld van werk, leren en zorg. Hoe kunnen uw medewerkers deze drie elementen duurzaam combineren? Beleids- en organisatiewetenschapper Christel van de Ven van bureau Factor Vijf focust op duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Zij zal laten zien hoe u in vijf stappen een goede dialoog tot stand kunt brengen over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen.

De middag wordt afgesloten door alle elementen samen te voegen: de Veerkrachtsmeter, de Providerboog en de onderwerpen die Van Boulogne en Van de Ven behandelen. U krijgt nieuwe en verfrissende inzichten op het gebied van vitaliteit en strategisch personeelsbeleid. Uiteraard met als doel de kwaliteit van het onderwijs te borgen!

Last but not least: omdat de boog niet altijd gespannen kan staan en we er echt een vitale middag van willen maken, kunt u tussendoor deelnemen aan verrassende muzikale workshops!

Voor wie, waar, wanneer?

De VOS/ABB-Ledendag is – het woord zegt het al – bedoeld voor leden van VOS/ABB. De algemene ledenvergadering is voor schoolbestuurders en directieleden, het middagprogramma ook voor bestuurssecretarissen, HRM’ers en anderen die geïnteresseerd zijn in vitaliteit en strategische personeelsbeleid in het onderwijs. Deelname is gratis.

De locatie is het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB  Austerlitz.

Programma:

  • 11.30 uur – algemene ledenvergadering
  • 12.15 uur – gezonde lunch
  • 13.00 – 14.30 uur – middagprogramma deel 1
  • 14.30 – 14.45 uur – pauze
  • 14.45 – 15.30 uur – muzikale workshops
  • 15.45 – 17.00 uur – middagprogramma deel 2
  • 17.00 – 17.30 uur – afsluiting met hapje en drankje

We gaan er samen met u een vitale dag van maken! U kunt zich online aanmelden.

Deel dit bericht: