Wat doet VOS/ABB en hoe kan uw organisatie lid worden?

 • VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland.
 • VOS/ABB behartigt de belangen van circa 275 besturen met in totaal ongeveer 2000 scholen. Op deze scholen zitten bijna 525.000 leerlingen.
 • VOS/ABB biedt vanuit drie pijlers professionele deskundigheid op alle terreinen van het primair en voortgezet onderwijs waarmee bestuur, management en medezeggenschap te maken hebben:
  1. Identiteit
  2. Belangenbehartiging
  3. Advies & ondersteuning
 • VOS/ABB heeft een omvangrijke website, die dagelijks wordt geactualiseerd. Daarnaast verzendt VOS/ABB elke maandag e-mailnieuwsbrieven. Tevens heeft VOS/ABB een eigen magazine: Naar School!. De vereniging zit op Twitter en op LinkedIn.
 • VOS/ABB is een vereniging van leden: zij bepalen het beleid. Leden kunnen elkaar tijdens regiobijeenkomsten ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Elk jaar in november is er een algemene ledenvergadering.

Lidmaatschap van VOS/ABB

Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor schoolbesturen in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Een schoolbestuur wordt lid voor alle scholen die onder zijn bevoegd gezag vallen. Ook samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en gemeenten kunnen lid worden.

VOS/ABB is de voordeligste belangenbehartiger van het funderend onderwijs. De contributie voor het jaar 2020 bedraagt 2,69 euro per leerling per jaar. Er is een contributieplafond: schoolbesturen betalen voor maximaal 6.000 leerlingen.

Samenwerkingsverbanden die zich bij VOS/ABB aansluiten, betalen 1631,75 euro per jaar. Het tarief van het gemeentelidmaatschap bedraagt 1087,07 euro per jaar.

Een jaarlijkse indexering kan worden toegepast. De tarieven zijn btw-vrij.

U kunt uw aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend mailen of per post opsturen naar Karin Peters: kpeters@vosabb.nl of VOS/ABB, postbus 162, 3440 AD Woerden.

Ook pabo’s en administratiekantoren kunnen zich bij VOS/ABB aansluiten. Voor meer informatie neemt u contact op met Karin Peters: 0348-405200, kpeters@vosabb.nl.

Stel uw vraag