VOS/ABB: algemene ledenvergadering 12 november

De Raad van Toezicht van VOS/ABB nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 12 november in Woerden. De uitnodigingsbrief, de officiële stukken en de agenda van de ALV zullen binnenkort worden toegestuurd. Lees verder

Tijdens de ALV kunt u als lid van VOS/ABB onder meer meebeslissen over het voorstel de contributie te verlagen. De verlaging volgt op de sectorvorming in het funderend onderwijs. De PO-Raad en VO-raad behartigen tegenwoordig de algemene werkgeversbelangen. Deze taak ligt niet meer bij VOS/ABB. De vereniging richt zich meer specifiek op kwesties die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs aangaan. De taken van de sectororganisaties en die van VOS/ABB zijn tegenwoordig complementair.

Bestaande en nieuwe taken staan omschreven in het recent gepubliceerde verenigingsplan. U kunt als lid van VOS/ABB het verenigingsplan en de samenvatting daarvan downloaden. Klik hier. Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Tijdens de ALV wordt ook goedkeuring gevraagd voor de nieuwe statuten van de vereniging VOS/ABB. Deze statuten voorzien in een andere bestuursstructuur, waarbij u als lid van VOS/ABB meer betrokken kunnen zijn bij het bepalen van de beleidskoers van uw vereniging.

* Datum en tijd: donderdag 12 november van 14 uur tot uiterlijk 16.30 uur
* Locatie : Grand Kasteel Woerden, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden (klik hier voor een routebeschrijving).

U kunt zich per e-mail aanmelden bij Anny Koelman, akoelman@vosabb.nl. Vermeld daarbij uw naam, organisatie en met hoeveel personen u wilt komen.

De uitnodigingsbrief, de officiële stukken en de agenda worden binnenkort aan de leden van VOS/ABB toegestuurd.