VOS/ABB-analyse van wetsvoorstel passend onderwijs

Anna Schipper heeft voor VOS/ABB een analyse gemaakt van het wetsvoorstel voor de invoering van passend onderwijs. Ze werd daarbij ondersteund door stagiaire onderwijskunde Simone Baalhuis van de Universiteit Utrecht. Lees verder

In de analyse zet Schipper de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel op een rij. Daarnaast laat zij zien dat het ministerie van OCW met een andere terminologie de ondersteuning van zorgleerlingen in een context plaatst die meer bij het onderwijs past. Daarmee lijkt OCW het beeld van medicalisering van zorgleerlingen te willen tegengaan.

Het is opmerkelijk, zo laat Schipper zien, dat aan de ene kant de autonomie van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (swv’s) van belang wordt geacht, terwijl aan de andere kant de minister op verschillende punten met algemene maatregelen van bestuur komt. Daarmee legt de minister zaken van bovenaf op.

Aan het einde van haar analyse merkt Schipper op dat wanneer de scholen voor speciaal onderwijs uit de clusters 3 en 4 in 2013 aan de swv’s worden toegevoegd, de bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs ook de swv’s gaat raken.

U kunt de analyse downloaden uit de rechterkolom. Daar kunt u ook gerelateerde nieuwsberichten aanklikken.

Bijlagen